Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0225.pdf

27.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/25


RÅDETS BESLUT 2012/225/GUSP

av den 26 april 2012

om ändring av beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Myanmar/Myanmar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/232/Gusp (1).

(2)

Unionen har med respekt och uppskattning följt de historiska förändringarna i Myanmar/Myanmar under det senaste året och har uppmuntrat till en fortsättning av de omfattande reformerna i ett framväxande partnerskap med politiska aktörer och det civila samhället. Unionen har välkomnat de konkreta åtgärder som har vidtagits i detta syfte.

(3)

Med tanke på denna utveckling och som ett sätt att välkomna och främja reformprocessen bör de restriktiva åtgärderna suspenderas med undantag för vapenembargot och embargot mot utrustning som kan användas för internt förtryck, vilka bör bibehållas.

(4)

Beslut 2010/232/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 15 i beslut 2010/232/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2013.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 3–13a ska suspenderas till och med den 30 april 2013.”.

Artikel 2

De personer som förtecknas i bilagan ska strykas från förteckningen över personer i del J i bilaga II till beslut 2010/232/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 2012.

På rådets vägnar

M. BØDSKOV

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 22.


BILAGA

Personer som avses i artikel 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein alias Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Kapten Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw