Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1204(01).pdf

4.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 299/4


Kommissionens tillkännagivande om uppdatering av förteckningen över parter som är föremål för undersökning enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 rörande befrielser från den utvidgade antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2004/C 299/04)

I kraft av kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (1) medges befrielser från den utvidgade antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina. Denna tull härrör från utvidgningen genom rådets förordning (EG) nr 71/97 (2) av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3), vilken antidumpningstull bibehållits i kraft av rådets förordning (EG) nr 1524/2000 (4). I bilaga I till förordning (EG) nr 88/97 finns en förteckning över de parter vars ansökningar om befrielse från den i kraft av förordning (EG) nr 71/97 utvidgade tullen var föremål för undersökning vid tidpunkten för antagandet av förordning (EG) nr 88/97.

Genom detta tillkännagivande underrättas berörda parter om mottagandet av ytterligare ansökningar (enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 88/97) om befrielse och om de ansökningar om befrielse som för närvarande är föremål för undersökning. De med anledning av dessa ansökningar beviljade uppskoven med betalningen av den utvidgade tullen trädde i kraft vid de tidpunkter som anges i bilagan till detta tillkännagivande, vilken utgör den uppdaterade förteckningen över parter som är föremål för undersökning.


(1)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EGT L 175, 14.7.2000, s. 39.


BILAGA

Parter som är föremål för undersökning

Namn

Adress

Land

Betalningsuppskov enligt förordning (EG) nr 88/97

Tidpunkt för ikraftträdande

TARIC-tilläggsnummer

Special Bike di Diciolla Francesco

Via dei Mille 50, I-71042 Cerignola (Foggia)

Italien

Artikel 5

5.3.2004

A533

Winora Staiger GmbH

Max Planck Straße 6, D-97526 Sennfeld

Tyskland

Artikel 5

29.4.2004

A559

4EVER s.r.o.

2. Kvetna 267, CZ-742 13 Studénka

Tjeckien

Artikel 5

1.5.2004

A558

AB Baltik Vairas

Tilzės G. 74, LT-5410 Siauliai

Litauen

Artikel 5

1.5.2004

A547

Accell Hunland Kft.

Parkóló tér 1, H-1059 Tószeq

Ungern

Artikel 5

1.5.2004

A534

Bike Fun International s.r.o.

Stefánikova 1163, CZ-742 21 Koprivnice

Tjeckien

Artikel 5

1.5.2004

A536

BPS Bicycle Industrial s. r. o.

Sumavská 779/2, CZ-78701 Sumperk

Tjeckien

Artikel 5

1.5.2004

A537

ELAN Bikes, d.d.

Letaliska 29, SLO-1000 Ljubljana

Slovenien

Artikel 5

1.5.2004

A538

EURO.T POLSKA Sp. z o. o.

Ul. Drogowców12, PL-42-200 Czestochowa

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A549

Firma Handlowa Marta Majcher

Ul. Małomicka 48/1, PL-59-300 Lubin

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A548

IB Sp. z o. o.

Zkalad Pracy Chronionej, ul. Milośników Podhala 1, PL-34-425 Bialy Dunajec

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A539

IDEAL EUROPE Sp. z o. o.

Ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A540

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterska 14, SK-947 01 Hurbanovo

Slovakien

Artikel 5

1.5.2004

A541

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

Wojska Polskiego 54, PL-98-300 Wieluń

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A542

Jozef Kender-Kenzel

Imel' c. 830, SK-946 52 Imel

Slovakien

Artikel 5

1.5.2004

A557

KROSS Sp. z o. o.

Ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A543

Mama spol. s.r.o.

Krajinská 1, SK-921 01 Piest'any

Slovakien

Artikel 5

1.5.2004

A551

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, H-2500 Esztergom

Ungern

Artikel 5

1.5.2004

A545

Novus Bike s.r.o.

Hlavní 266, CZ-747 81 Otice

Tjeckien

Artikel 5

1.5.2004

A553

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, H-1164 Budapest

Ungern

Artikel 5

1.5.2004

A554

OLPRAN spol. s r. o.

Libusina 526/101, CZ-722 11 Olomouc

Tjeckien

Artikel 5

1.5.2004

A546

Przedsiebiorstwo Handlowo Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orlowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

Ul. Przemyslowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz

Polen

Artikel 5

1.5.2004

A556

Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt

Gyepsor u. 1, H-1211 Budapest

Ungern

Artikel 5

1.5.2004

A555

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, H-8000 Székesfehérvár

Ungern

Artikel 5

3.5.2004

A562

BELVE s.r.o.

Palkovicova 5, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovakien

Artikel 5

4.5.2004

A535

Master Bike, s.r.o.

Písarov 86, CZ-789 91 Písarov

Tjeckien

Artikel 5

4.5.2004

A552

MEMO cz, s.r.o.

Jungmannova 319, CZ-506 01 Jicín

Tjeckien

Artikel 5

5.5.2004

A544

Czech Bike, a.s.

Palackého 82, CZ-612 00 Brno

Tjeckien

Artikel 5

17.5.2004

A560

EXPLORER Bike s.r.o.

Stefánikova 1163, CZ-742 21 Koprivnice

Tjeckien

Artikel 5

24.5.2004

A563

Sprick Rowery Sp. z o.o.

Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin

Polen

Artikel 5

7.6.2004

A571

AMP Welding s.r.o.

Orlove 165, SK-01701 Povazska Bystrica

Slovakien

Artikel 5

14.6.2004

A572

Fabryca Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

Ul. Naturowicza 14, PL-64-915 Jastrowie

Polen

Artikel 5

14.6.2004

A564

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, D-49635 Badbergen

Tyskland

Artikel 5

22.6.2004

A566

ARKUS Sp. z o. o.

Podgrodzie 32c, PL-39-200 Dębica

Polen

Artikel 5

23.6.2004

A565

Falter Bike GmbH & Co. KG

Bunzlauer Strasse 15, D-33719 Bielefeld

Tyskland

Artikel 5

22.7.2004

A125

Athletic International Sp. Z o. o.

Ul. Drawska 21, PL-02-202 Warszawa

Polen

Artikel 5

3.8.2004

A568

Trade-Stomil Sp. Z o.o.

Ul. 6 Sierpnia 74, PL-90-646 Łódź

Polen

Artikel 5

30.7.2004

A574

Eurobik, s.r.o.

Bardejovská 36, SK-080 06 Presov

Slovakien

Artikel 5

27.8.2004

A575

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, B-3980 Tessenderlo

Belgien

Artikel 5

15.9.2004

A576

Ciclo Meccanica s.r.l.

Via delle Industrie 14, I-20050 Sulbiate (MI)

Italien

Artikel 5

16.9.2004

A170