Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Föremål för talan

Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 857/2010 av den 27 september 2010 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten (EUT L 254, s. 10).

Domslut

Domslut

1) Talan ogillas.

2) JBF RAK LLC ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

3) Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.