Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Brev (1930:17) till generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning

Utfärdad den 31 januari 1930.

Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 7 november 1929 bemyndigat generaltullstyrelsen att i tullverkets författningssamling kungöra bland annat tulltaxa med statistisk varuförteckning ävensom att, i den mån ändringar framdeles kunde finnas påkallade i förteckningen, i samråd med kommerskollegium verkställa och kungöra sådana ändringar, finner Kungl. Maj:t gott förklara, att förteckningen samt de ändringar i densamma, som framdeles kunna varda bestämda, icke komma att, på sätt hittills skett, allmänneligen kungöras genom införande i Svensk författningssamling.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1930:17

(Utkom 31 jan. 1930.)