Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:125 Utkom från trycket den 8 april 2008Förordning om upphävande av kungörelsen (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin;utfärdad den 19 mars 2008.Regeringen föreskriver att kungörelsen (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)