Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1340

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1994:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1994:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska träda i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)