Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Utkom från trycket den 19 mars 2012
utfärdad den 15 mars 2012.

Genomförande av sanktioner

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Libyen i enlighet med rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28 februari 20111) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

1)

EUT L 58, 3.3.2011, s. 53 (Celex 32011D0137).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:113

Denna förordning träder i kraft d. 22 mars 2012.