Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1201 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2000:1320. Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även då det är fråga om utövande av tulltjänst för finsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av svensk eller finsk tullpersonal.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)