Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1202 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2000:1322. Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även då det är fråga om utövande av tulltjänst för dansk räkning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)