Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

Utkom från trycket den 19 december 2014
utfärdad den 11 december 2014.

1 §

Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1513

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.