Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2015-0072

Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

Utkom från trycket den 3 mars 2015
utfärdad den 19 februari 2015.

Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet ska överföras snarast möjligt, men senast den 30 september kalenderåret efter det kalenderår som uppgifterna avser.

Skatteverket ska ingå överenskommelse med den behöriga myndigheten i USA om hur det automatiska utbytet av upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och den behöriga myndigheten i USA.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:72

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Uppgifter avseende kalenderåret 2014 som gäller sådana konton som identifieras som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter d. 30 juni 2015 men före d. 1 okt. 2015, ska i stället för vad som sägs i 2 § överföras senast 90 dagar efter att kontot identifieras som ett rapporteringspliktigt konto.