Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

Utfärdad: 1966-12-16

Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.

Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:735

Denna lag träder enligt KK 1967:6 i kraft d. 28 jan. 1967.

SFS 1967:6

(Utkom d. 25 jan. 1967.)