Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs

Utfärdad: 1979-11-29

Statens kostnader för tillsyn i konkurs skall ersättas genom en tillsynsavgift.

När en konkurs avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) utgår inte någon tillsynsavgift.

SFS 1987:930

När en konkurs upphör på något annat sätt än de som avses i 2 § uppgår tillsynsavgiften till ett belopp som svarar mot fem procent av i konkursen fastställda förvaltararvoden upp till sammanlagt 200 000 kr. och två procent av den del av arvodena som överstiger 200 000 kr.

SFS 1987:930

[har upphävts genom förordning (1987:930).]

SFS 1987:930

[har upphävts genom förordning (1987:1216).]

SFS 1987:1216

När boets tillgångar räcker till betalning av tillsynsavgiften eller en del av den, skall förvaltaren redovisa avgiften till domstolsverket så snart som möjligt. Närmare föreskrifter för redovisningen får meddelas av domstolsverket efter samråd med Skatteverket.

SFS 2003:930

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:972

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1980.

SFS 1987:930

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1987:1216

5 § förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs skall upphöra att gälla vid utgången av år 1987.

SFS 2003:930

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.