Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:377

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 17 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

1 §

2) Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

2)

Senaste lydelse 2007:76.

Tingsrätt

Svaranden har sitt hemvist i

Nacka tingsrätt

 

Stockholms län

 

Uppsala tingsrätt

 

Uppsala län

 

Eskilstuna tingsrätt

 

Södermanlands län

 

Linköpings tingsrätt

 

Östergötlands län

 

Jönköpings tingsrätt

 

Jönköpings län

 

Växjö tingsrätt

 

Kronobergs län

 

Kalmar tingsrätt

 

Kalmar län

 

Gotlands tingsrätt

 

Gotlands län

 

Blekinge tingsrätt

 

Blekinge län

 

Kristianstads tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län

 

Malmö tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län

 

Halmstads tingsrätt

 

Hallands län

 

Göteborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län

 

Vänersborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län

 

Skaraborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län

 

Värmlands tingsrätt

 

Värmlands län

 

Örebro tingsrätt

 

Örebro län

 

Västmanlands tingsrätt

 

Västmanlands län

 

Falu tingsrätt

 

Dalarnas län

 

Gävle tingsrätt

 

Gävleborgs län

 

Ångermanlands tingsrätt

 

Västernorrlands län

 

Östersunds tingsrätt

 

Jämtlands län

 

Umeå tingsrätt

 

Västerbottens län

 

Luleå tingsrätt

 

Norrbottens län

 

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:377

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Frank Walterson
(Finansdepartementet)