Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:37

Utkom från trycket den 9 februari 2010
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 28 januari 2010.

Regeringen föreskriver att 12 kap. 25 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

25 §

2) I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken ska ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

2)

Senaste lydelse 2005:416.

Avser auktionen jordbruksfastighet ska vidare upplysas om bestämmelserna i 1316 §§ jordförvärvslagen (1979:230).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:37

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Frank Walterson
(Finansdepartementet)