Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:870

Utkom från trycket den 18 december 2015
Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken ska träda i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)