Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31969Y0808(01).pdf

31969Y0808(01)

Communication from the Commission on the carriage of coal and steel by the Italian State Railways (FS) at rates and conditions under special agreementsOfficial Journal C 103 , 08/08/1969 P. 0001 - 0001

Danish special edition: Series II Volume VIII P. 0033

English special edition: Series II Volume VIII P. 0033COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the carriage of coal and steel by the Italian State Railways (FS) at rates and conditions under special agreements

The FS apply to the internal carriage of certain products rates and conditions which differ from published tariffs.

Pursuant to the provisions of the ECSC Treaty cited in High Authority Recommendation No 1/61 1, the Italian Government has adopted certain ceasures relating to the publication of such rates and conditions ; in connection with those measures, there is published below a list of the routes over which consignments of coal and steel are carried at rates and conditions fixed under special agreements.

Producers, dealers and buyers of coal and steel products may on application obtain such information on these rates and conditions as may be necessary for the purposes of their participation in the operation of the common market.

Request for information should be addresed to the Commission of the European Communities, Directorate-General for Transport, 170 rue de la Loi, Brussels 4 (Telex Nos 21877, 21878, 21879 and 21898).

1Recommendation No 1 of 1961 of 1 March 1961 address to the Governments of the Member States on the publication of communication of scales, rates and tariff rules applied to the carriage of coal and steel (OJ No 18, 9.3.1961, p. 469/61). I - Carriage of iron and steel products

>PIC FILE= "T0011313"> >PIC FILE= "T0011314">

>PIC FILE= "T0011315">

>PIC FILE= "T0011316">

II - Carriage of solid mineral fuels

>PIC FILE= "T0011317">