Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52002XC0903(112).pdf

52002XC0903(112)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 209 , 03/09/2002 s. 0057 - 0057Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2002/C 209/112)

(Text av betydelse för EES)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer väsentlig information om ett tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress:

Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH Bremer Str. 11 D - 49163 Bohmte.

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte:

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Postfach 1 01, D - 30001 Hannover.

3. Beslutsdatum:

9 juli 1996.

>Plats för tabell>

4. Tillståndsnummer:

30221/20/00.

5. Villkor:

Avser Persontrafik och Godstransporter. Giltighetstid 15 år.

6. Anmärkningar vad gäller utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring:

-

7. Övriga anmärkningar:

-

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten:

(namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Müller Tfn (49) 51 11 20 55 19 Fax (49) 51 11 20 57 78 E-post: reinhard.mueller@mw.niedersachsen.de