Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52002XC0903(139).pdf

52002XC0903(139)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 209 , 03/09/2002 s. 0070 - 0070Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2002/C 209/139)

(Text av betydelse för EES)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer väsentlig information om ett tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress:

Farge-Vegesacker Eisenbahn GmbH Rödelheimer Bahnweg 31 D - 60489 Frankfurt am Main.

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte:

Freie Hansestadt Bremen Der Senator für Wirtschaft und Häfen - Bereich Häfen, Zweite Schlachtpforte 3, D - 28195 Bremen.

3. Beslutsdatum:

19 december 1994.

>Plats för tabell>

4. Tillståndsnummer:

-

5. Villkor:

Avser Godstransporter. Giltighetstid obegränsad.

6. Anmärkningar vad gäller utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring:

-

7. Övriga anmärkningar:

-

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten:

(namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Frau Gloge Tfn (49) 4 21 36 11 06 72 Fax (49) 42 13 61 66 02 E-post: kgloge@wuh.bremen.de