Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52002XC0903(49).pdf

52002XC0903(49)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 209 , 03/09/2002 s. 0025 - 0025Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2002/C 209/49)

(Text av betydelse för EES)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer väsentlig information om ett tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress:

Pfalzbahn Eisenbahnverkehrsgesellschaft Postfach 11 52 D - 67201 Frankenthal.

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte:

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, Postfach 32 69, D - 55022 Mainz.

3. Beslutsdatum:

24 april 1996.

>Plats för tabell>

4. Tillståndsnummer:

-

5. Villkor:

Avser Persontrafik och Godstransporter. Giltighetstid 31 december 2010.

6. Anmärkningar vad gäller utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring:

-

7. Övriga anmärkningar:

-

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten:

(namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Dr. Speck Tfn (49) 61 31 16 23 00 Fax (49) 61 31 16 21 00 E-post: georg.speck@mwvlw.rlp.de