Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003XC1125(05).pdf

52003XC1125(05)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska unionens officiella tidning nr C 282 , 25/11/2003 s. 0011 - 0011Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2003/C 282/09)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer den väsentliga informationen om det tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress Siemens Dispolok GmbH Krauss-Maffei-Straße 2 D - 80997 München

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie Prinzregentenstraße 28 D - 80525 München

3. Beslutsdatum 5 juli 2002

Utfärdande

>PIC FILE= "C_2003282SV.001102.TIF">

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring [square ]

4. Tillståndsnummer 7998-VII/3c-19 181

5. Villkor Avser Persontrafik och Godstransporter.

Giltighetstid: 1 augusti 2017

6. Anmärkningar vad gäller tillfälligt utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring -

7. Övriga anmärkningar -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Hütter tfn (49-89) 21 62 25 52, fax (49-89) 21 62 23 70 e-post: manfred.huetter@stmwvt.bayern.de