Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003XC1126(06).pdf

52003XC1126(06)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska unionens officiella tidning nr C 283 , 26/11/2003 s. 0011 - 0011Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2003/C 283/07)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer den väsentliga informationen om de tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress Hamburger Hochbahn AG (HHA) Steinstraße 20 D - 20095 Hamburg

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte Freie und Hansestadt Hamburg Baubehörde Amt für Verkehr

Verkehrsträger Schiene und Straße

Postfach 30 05 80 D - 20302 Hamburg

3. Beslutsdatum 13 september 2001

Utfärdande

>PIC FILE= "C_2003283SV.001102.TIF">

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring [square ]

4. Tillståndsnummer -

5. Villkor Avser Persontrafik.

Giltighetstid: 15 september 2016

6. Anmärkningar vad gäller tillfälligt utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring -

7. Övriga anmärkningar -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Heintzmann tfn (49-40) 428 40 23 82, fax (49-40) 428 40 20 10 e-post: christoph.heintzmann@bb.hamburg.de