Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003XC1126(11).pdf

52003XC1126(11)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska unionens officiella tidning nr C 283 , 26/11/2003 s. 0017 - 0017Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2003/C 283/13)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer den väsentliga informationen om de tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress TWE Bahnbetriebs GmbH Am Grubenhof 2 D - 33330 Gütersloh

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen Postfach 10 11 03 D - 40190 Düsseldorf

3. Beslutsdatum 10 december 2002

Utfärdande

>PIC FILE= "C_2003283SV.001702.TIF">

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring [square ]

4. Tillståndsnummer V B 3-90-142/52

5. Villkor Avser Persontrafik och Godstransporter.

Giltighetstid: 31 december 2017

6. Anmärkningar vad gäller tillfälligt utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring -

7. Övriga anmärkningar -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Hallmann tfn (49) 21 18 37 43 99, fax (49) 21 18 37 42 62 e-post: hartmut.hallmann@mwmev.nrw.de