Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003XC1126(12).pdf

52003XC1126(12)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska unionens officiella tidning nr C 283 , 26/11/2003 s. 0018 - 0018Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2003/C 283/14)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer den väsentliga informationen om de tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V. (VSE) Postfach 28 01 43 D - 01142 Dresden

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung Verkehr Postfach 10 03 29 D - 01073 Dresden

3. Beslutsdatum 20 september 2002

Utfärdande

>PIC FILE= "C_2003283SV.001802.TIF">

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring [square ]

4. Tillståndsnummer 57a-3825.00

5. Villkor Avser Persontrafik och Godstransporter.

Giltighetstid: 31 januari 2015

6. Anmärkningar vad gäller tillfälligt utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring -

7. Övriga anmärkningar -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr Schönig tfn (49) 35 15 64 86 59 fax (49) 35 15 64 86 07 e-post: michael.schoenig@smwa.sachsen.de