Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC0327(10).pdf

52004XC0327(10)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska unionens officiella tidning nr C 078 , 27/03/2004 s. 0011 - 0011Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2004/C 78/11)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. Nedan följer den väsentliga informationen om de tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG (FKE) Mannheimer Straße 15 D - 60329 Frankfurt am Main.

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte Regierungspräsidium Darmstadt (Hessen) Dezernat III 33.1, Postfach D - 64278 Darmstadt.

3. Beslutsdatum 25.10.2001.

Utfärdande [square ]

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring

>PIC FILE= "C_2004078SV.001102.TIF">

4. Tillståndsnr III 33.1-66 d 10.05.02.

5. Villkor Person- och godstrafik. Giltigt t.o.m. 31.12.2011.

6. Anmärkningar vad gäller tillfälligt utfärdande, upphävande, återkallelse eller ändring Namnet ändrat från det tidigare Frankfurt-Königsheimer Eisenbahn AG. Ny utfärdande myndighet och kontaktperson "Bedingungen und Auflagen".

7. Övriga anmärkningar -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Herr K. Gerhard Regierungspräsidium Darmstadt (Hessen) Dezernat III 33.1, Postfach D - 64278 Darmstadt Tfn (49) 61 51 12 50 53 Fax (49) 61 51 12 69 28 E-post: k.gerhard@rpda.hessen.de