Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52012XC0310(04).pdf

10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/43


Information från Sverige angående genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU

2012/C 72/09

Sverige har i enlighet med artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar informerat kommissionen om att Sverige kommer att tillämpa övergångsbestämmelse 2 i bilaga II till det direktivet.