Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Utfärdad: 1977-12-15

Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift om 600 kronor betalas.

SFS 2007:1329

1 §

Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift om 600 kronor betalas.

SFS 2007:1329

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:1025

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1978.

SFS 1987:944

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1987.

SFS 2001:296

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2004:134

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

SFS 2007:1329

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.