Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Utfärdad den 28 november 2002.
Utkom från trycket den 9 december 2002

SFS 2010:730

1 §

I ärenden om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen ska Myndigheten för press, radio och tv ta ut följande avgifter:

  1. 3 000 kronor för ansökan om eller förnyelse av utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,

  2. 2 000 kronor för ändring av databasens namn, ändring av den ort som informationen tillhandahålls från eller ändring av den tekniska beskrivningen av verksamheten, och

  3. 1 000 kronor för ändring av vem som bedriver verksamheten, är utgivare eller ställföreträdande utgivare.

SFS 2022:405

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:916

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2010:730

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2015:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2018:1928

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:405
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Myndigheten för press, radio och tv före ikraftträdandet.