Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:188.

Utkom från trycket den 14 februari 2006
utfärdad den 2 februari 2006.

Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner.

SFS 2019:188

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet.

SFS 2019:188

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras,

  2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, samt

  3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet.

SFS 2019:188

Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet.

SFS 2019:188

Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet.

SFS 2019:188

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:25

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:258

(Utkom d. 20 april 2006.)

SFS 2019:188

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2019.