Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:534

Utkom från trycket den 15 juni 2010
utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) orden "Statens pensionsverks" ska bytas ut mot "Statens tjänstepensionsverks".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:534

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)