Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:733

Utkom från trycket den 30 juni 2010
utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt tillsyn enligt lagen (1998:31) om standarder för sändningar av radio- och TV-signaler

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Sakregister till bilagan2)

2)

Ändringen innebär bl.a. att orden "Granskningsnämnden för radio och TV" tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Genetiskt modifierade organismer

 

82

 

Guld

 

51

 

 

 

Provtagning på djur

 

30

 

Radio- och tv-lagen

 

101

 

Ransoneringslagen

 

70

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV-verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)