Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1055

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

56. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

130. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Olyckor

 

100

 

Patentombud

 

130

 

Platina

 

51

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)