Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:166

Utkom från trycket den 8 mars 2011
utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

131. tillsyn enligt lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Datakommunikation

 

47

 

Delgivningsföretag

 

131

 

Djur

 

30, 97

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:166

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)