Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1479

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 8 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

1)

Senaste lydelse 2011:432.

 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,

 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,

 • Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

 • Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,

 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,

 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,

 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,

 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,

 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,

 • Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,

 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,

 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,

 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,

 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,

 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,

 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,

 • The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och

 • National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011.

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet

 
 

133. tillståndsgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Försvarets materielverk

 

91, 95

 

 

 

Försvarsexportmyndigheten

 

132

 

Försvarsuppfinningar

 

43

 

 

 

Småföretagsstöd

 

75

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123, 133

 

Statens bostadskreditnämnd

 

65

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1479

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)