Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:557

Utkom från trycket den 4 september 2012
utfärdad den 23 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret

 
 

 

 

Sakregister till bilagan2)

2)

Ändringen innebär bl.a. att Statens bostadskreditnämnd tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Bolag, statligt

 

10

 

Boverket

 

65

 

Brandfarliga varor

 

56

 

 

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123, 133

 

Statens energimyndighet

 

9

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)