Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:741

Utkom från trycket den 1 december 2015
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver1) att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen (1998:1191)2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003.

2)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

Bilaga 13)

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4 och 8 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Andorra

 

1. Kommissionens beslut 2010/625/ EU av den 19 oktober 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Andorra.

 

Argentina

 

2. Kommissionens beslut 2003/490/ EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.

 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 

3. Kommissionens beslut 2003/821/ EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.

 

Färöarna

 

4. Kommissionens beslut 2010/146/ EU av den 5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom den färöiska lagen om behandling av personuppgifter.

 

Isle of Man

 

5. Kommissionens beslut 2004/411/ EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.

 

Israel

 

6. Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel.

 

Jersey

 

7. Kommissionens beslut 2008/393/ EG av den 8 maj 2008 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter på Jersey.

 

Kanada

 

8. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).

 

Nya Zeeland

 

9. Kommissionens genomförandebeslut 2013/65/EU av den 19 december 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i Nya Zeeland.

 

Schweiz

 

10. Kommissionens beslut 2000/518/ EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/ 46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.

 

Uruguay

 

11. Kommissionens genomförandebeslut 2012/484/EU av den 21 augusti 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Republiken Uruguay.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:741

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
David Törngren
(Justitiedepartementet)