Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:944

Utkom från trycket den 29 december 2015
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

146. stöd enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 
 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Livsmedelsförordningen

 

28

 

Lokala klimatinvesteringar

 

146

 

Lokaliseringssamråd

 

11

 

 

 

Narkotikaprekursorer

 

34

 

Naturvårdsverket

 

55, 146

 

Olja

 

26, 60

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:944

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)