Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:99

Utkom från trycket den 23 februari 2016
utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

120. marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

66

 

Fritidsbåtar och vattenskotrar

 

120

 

Fyr- och farledsvaruavgift

 

48

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:99

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)