Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:139

Utkom från trycket den 15 mars 2016
utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter och stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:139

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)