Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:355

Utkom från trycket den 26 april 2016
utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

61. tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 5 § tobaksförordningen (2016:354)

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:355

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)