Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:555

Utkom från trycket den 8 juni 2016
utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Narkotikaprekursorer

 

34

 

Naturvårdsverket

 

55, 146, 147

 

Olja

 

26, 60

 

 

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

Statens energimyndighet

 

9

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:555

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)