Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:898

Utkom från trycket den 10 oktober 2017
utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

106. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Laboratoriesed

 

41

 

Landsbygdsutvecklingsåtgärder

 

106

 

Larmanläggningar

 

94

 

 

 

Lokaliseringssamråd

 

11

 

Lokalt ledd utveckling

 

106

 

Lotterier

 

21

 

 

 

Läkemedelslagen

 

33

 

Länsstyrelser

 

24, 31, 88, 106

 

Läromedel

 

54

 

 

 

Rymdstyrelsen

 

9

 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

 

106

 

Rörledningar

 

52

 

 

 

Salmonella

 

30

 

Sametinget

 

24, 106

 

Silver

 

51

 

 

 

Skogsodlingsmaterial

 

39, 81

 

Skogsstyrelsen

 

39, 106, 141

 

Skogsvård

 

18, 81

 

 

 

Statens haverikommission

 

100

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24, 106

 

Statens kulturråd

 

74

 

 

 

Tekniskt bistånd

 

19

 

Tillväxtverket

 

9, 106

 

Tjänsteresor

 

47

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:898

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)