Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1301

Publicerad den 29 juni 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

99. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen samt stöd enligt förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa eller säkerhet.

 
 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Biotekniska organismer

 

46

 

Boverket

 

65, 137, 144, 154

 

Brandfarliga varor

 

56

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1301

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)