Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1929

Publicerad den 30 november 2018
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att rubriken närmast före 1 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska lyda ”Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1929

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)