Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:527

Publicerad den 2 juli 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 27 juni 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

146. stöd enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar och förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:527

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)