Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:380

Publicerad den 29 maj 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

 
 

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

160. stöd enligt förordningen (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24, 106

 

Statens kulturråd

 

74, 160

 

Statens musikverk

 

134

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:380

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)