Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:556

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

160. stöd enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd

 

sekretessen gäller inte beslut om omställningsstöd eller beslut om återkrav av omställningsstöd 1 Senaste lydelse 2020:267.

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Olyckor

 

100

 

Omställningsstöd

 

160

 

Patent- och registreringsverket

 

150

 

 

 

Sjöräddningscentralen i Göteborg

 

105

 

Skatteverket

 

112, 113, 127, 160

 

Skjutvapen

 

89

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:556

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)