Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:557

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ändring i förordningen (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) i stället för lydelsen enligt förordningen (2020:380) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

Bilaga

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

161. stöd enligt förordningen (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24, 106

 

Statens kulturråd

 

74, 161

 

Statens musikverk

 

134

 

 

 

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)