Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:560

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver1) att lagen (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 1 juli 2020.

1)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/822.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)