Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:717

Publicerad den 3 juli 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 2 juli 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar, stöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053) och stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:717

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
David Törngren
(Justitiedepartementet)